Så kan NAD-stärkande molekyler öka chansen till ett långt och hälsosamt liv.

Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules.

När vi blir äldre så sjunker nivåerna av NAD+ i våra celler, något som påverkar vår metabolism och gör att vi lättare blir sjuka. Nu visar forskning att NAD-stärkande molekyler kan öka chansen till ett långt och hälsosamt liv.


NAD+, kort för Nikotinamidadenindinukleotid, är ett koenzym som spelar en central roll i flertalet organismers ämnesomsättning, detta då den påverkar cellernas metabolism och energiproduktion. Med åldern sjunker nivåerna av NAD+, vilket resulterar i att vår metabolism förändras och att vi blir mottagligare för sjukdomar. En molekyl som förekommer naturligt i alla livsformer och som hjälper till att öka produktionen av NAD+ är NMN – föregångare till NAD+ och kort för Nikotinamidmononukleotid.

 

Forskare har utfört studier på gamla och sjuka djur i sökandet efter säkra och effektiva NAD-stärkande molekyler. Resultatet är revolutionerande: det forskningen visar är att man genom att återställa nivåerna av NAD+ inte bara kunde förbättra försöksdjurens hälsa, utan även öka deras livslängd.

 

Upptäckten har lett till ett ökat forskarintresse för NAD-stärkande molekyler, detta då mycket tyder på att molekylerna kan påverka även människans motståndskraft mot ett flertalet sjukdomar, vilket i sin tur ökar chanserna till ett långt och hälsosamt liv.

 

Ta del av hela studien här.

Tillbaka